Ústřední topení

Říj 01, 2015 Bydlení, Topení

Typ topení, které vyhřívá celou budovu nebo její část z jednoho místa a otopným systémem rozvádí a předává teplo do radiátorů.  Ústřední vytápění je  v současné době asi nejvíce používaným typem a vzhledem ke své ceně a pohodlí také nejvýhodnějším. Moderní otopné soustavy zajišťují tepelnou pohodu při hospodárném provozu, vyznačují se hydraulickou vyvážeností, malým objemem vody a velkoplošnými otopnými tělesy. Regulací vytápěcích systémů lze snížit provozní náklady na minimum.  Regulátory – např. pokojové termostaty  – zajišťují optimální teplotu vytápěného prostoru.  Základním zdrojem tepla je stacionární kotel, umístěný v suterénu  budovy. V kotli se ohřívá voda a prostřednictvím potrubních rozvodů se dopravuje do vytápěcích těles. Oběh teplonosné látky je buď přirozený nebo je zajišťován oběhovým čerpadlem.

Ústřední topení