Vnitřní krby

Pro 01, 2015 Bydlení, Topení

Krbová kamna a krbové vložky jsou nejen praktickým topidlem, ale i estetickým doplňkem současného moderního interiéru.

 

 

 

Většina kamen a krbů dostupných na  českém trhu je konstruována výhradně pro topení dřevem a dřevními briketami. V omezeném množství jsou však vyráběna  kamna a krby, ve kterých je možné topit uhelnými briketami nebo uhlím. Z praktických důvodů není jejich použití příliš vhodné, uhlí při spalování kouří, čelní sklo se rychle zašpiní a údržba  je náročnější.
Krb Phillipe moderní    Krb Phillipe moderní

 

Hlavním kritériem při výběru krbů je zpravidla způsob jejich využití. Rozhodující je, zda budeme kamna využívat jako hlavní zdroj tepla nebo budou sloužit pouze jako doplňkový zdroj v kombinaci s ústředním topením a nebo budou využívána pouze k příležitostnému topení a  jejich hlavní účel bude pouze dekorativní. Pokud známe účel použití , můžeme zvolit i druh paliva. Chceme-li topit s malými náklady na otop,  použijeme jako palivo dřevo, dřevní brikety nebo pelety. Tato kamna patří však k těm nejdražším , ovšem jejich předností je dokonalé využití  paliva.

 

Krb Phillipe moderní    Krb Phillipe moderní

 


U krbu je důležité správné stanovení výkonu. Již při volbě krbu musíme vědět, jak velkou obytnou plochu bude vytápět. Zda pouze jednu místnost, nebo celý dům či byt. Kamna s nízkým výkonem prostory dostatečně nevytopí, jsou stále přetápěná a může dojít k jejich poškození. Naopak kamna s předimenzovaným výkonem musí být stále přivřená, proto  mají omezený přístup vzduchu a dochází k znečišťování krbového skla. Dle doporučení výrobců postačí  k vytopení 20 m3 prostoru 1 kW výkonu.

 

Krb Phillipe moderní    Krb Phillipe moderní
Pro bezproblémový  provoz krbu je důležitá i správná  funkce komínu. U nových staveb již můžeme dopředu počítat s napojením krbu do komínu, u stávajících staveb je nutné provést odpovídající úpravy . Pokud objekt komín nemá, je možné provést vestavbu, znamená to však náročný stavební zásah. Z hlediska požární ochrany je nutné provést jedenkrát ročně revizi komínu odbornou firmou .

Krb Phillipe moderní    Krb Phillipe moderní    Krb Phillipe moderní