Typy klimatizací

Kvě 29, 2015 Bydlení, Klimatizace

Některá klimatizační zařízení jsou však konstruována tak, že dokáží vzduch, přicházející do místnosti v létě ochladit a v zimním období pak ohřát. Klimatizační jednotka je však schopna provádět i další úkony, napomáhající ke zlepšení celkové kvality vzduchu.

Kvalitní jednotka dokáže provádět výměnu znečištěného vzduchu, jeho ochlazování nebo ohřev, filtraci a ionizaci pro odstranění prachu a alergenů z ovzduší, dle místních podmínek může vzduch zvlhčovat a v neposlední řadě jej dokáže i provonět. v zimním období může nahradit funkci  přímotopu. Důležitým hlediskem při výběru klimatizace je tepelná zátěž místnosti, která je ovlivněna mnoha faktory. Podstatná je zde třeba  orientaci místností vzhledem ke světovým stranám, velikosti a umístění oken, instalace žaluzií, konstrukce obvodových stěn místnosti  a také počet osob v domácnosti. Podle výše tepelné zátěže se určuje výkon klimatizace. Klimatizačních zařízení je velké množství a odlišují se od sebe různým typem provedení a funkčními  vlastnostmi.

 

Nástěnná klimatizace

Podle možnosti přemisťování

– pevná , určená pro trvalé používání v jedné místnosti,
– mobilní , která se mohou přemísťovat mezi jednotlivými místnostmi

Pevnou klimatizaci tvoří vnitřní jednotka složená z výparníku a ventilátoru a vnější jednotka, zahrnující kompresor a kondensátor . Vnější jednotka , umístěná na venkovní části objektu je propojena izolovanou hadicí s vnitřní jednotkou a zajišťuje ochlazování vnitřního prostoru. Na venkovní jednotku může být  napojeno i několik vnitřních jednotek.

Mobilní klimatizace nevyžaduje speciální montáž, je poměrně lehká a můžeme ji snadno  přemístit. Náklady na pořízení se pohybují okolo dvaceti tisíc korun. Její výkon je však ve srovnání s klimatizací pevnou nižší a vzhledem ke způsobu instalace , který  je doporučován výrobci ( vysunutí hadice pro odvod odpadního vzduchu z mírně otevřeného okna nebo provrtání díry pro hadici do zdi ), je celý systém v podstatě neúčinný. Nevýhodou je také poměrně vysoká hlučnost, která může na uživatele působit nepříznivě.

 

Přenosná klimatizace    Přenosná klimatizace    Přenosná klimatizace

 

Podle místa umístění

– okenní , která  jsou přímo zabudována v oknech klimatizovaných místností
– nástěnná , jsou umístěna na stěnách klimatizovaných místností,
– podstropní, připevněné na vhodném místě stropu,
– podokenní, umístěná na zemi v místě nejvýhodnějším pro správnou funkci
– kanálová – jsou zabudována v mezistropním prostoru

 

Nástěnná klimatizace     Nástěnná klimatizace

 

Podle konstrukce

– klimatizační zařízení dělená na vnější a vnitřní část
– klimatizační zařízení tvořící jeden celek – tzv. kompaktní

Podle rychlosti vzduchu

– nízkotlaká zařízení
– vysokotlaká zařízení

Podle teplonosného prostředí

– vzduchová zařízení, kdy vzduch je nositelem tepla a úprava vzduchu probíhá mimo
klimatizovaný prostor
– vodní  zařízení , kdy předávání tepla zajišťují  ventilátorové konvektory
– kombinovaná  zařízení  – kombinace vzduchového a vodního zařízení

Při používání klimatizace je nezbytné brát v úvahu zdravotní hledisko. Při velkých teplotních rozdílech mezi venkovní a vnitřní teplotou je vystaven organizmus nepřiměřené zátěži a může docházet k různým zdravotním komplikacím ( nachlazení, bolesti hlavy apod. ). Optimální  rozdíl vnitřní a venkovní teploty je pět stupňů  maximální hranice je osm stupňů.

 

Srovnání cen povinného ručení na Autopes.cz!